Misja i wartości

Zapewniamy przejrzystość na globalnym i zmieniającym się rynku motoryzacyjnym, umożliwiając naszym klientom podejmowanie decyzji opartych na pełnych informacjach. Czynimy to poprzez zapewnianie niezależnych danych motoryzacyjnych, które stanowią podstawę dla aplikacji i serwisów doradczych, w celu stworzenia intuicyjnych rozwiązań.

Nasze wartości

Ukierunkowanie na jakość
Wciąż upewniamy się, że informacje, które przygotowujemy dla naszych klientów, są dokładne, terminowe, przejrzyste i pełne. Gwarantujemy, że zawsze będziemy zapewniać jasne, rzetelne, odpowiednie i wysokiej jakości dane oraz produkty.

Przejrzystość
Zapewniamy przejrzystość naszym klientom, dostarczając im produkty i dane, które dają im wgląd i wiedzę potrzebną do tego, by móc podejmować trafne decyzje i prowadzić bardziej rentowną działalność.

Niezależność
Jesteśmy niezależni, obiektywni i bezstronni. Przetwarzamy fakty w przejrzysty sposób i jesteśmy pewni, że to, co zapewniamy, ma prawdziwą wartość dla naszych klientów. W ramach naszej specjalistycznej wiedzy jesteśmy uczciwi i neutralni.

Innowacyjność
Nie zadawalamy się przyjmowaniem status quo. Przygotowujemy oryginalne i praktyczne rozwiązania zaspokajające potrzeby naszych klientów. Pracujemy nad tym, aby być pierwsi w opracowywaniu nowych koncepcji i nowych rozwiązań wnoszących nową perspektywę na rynek.

Jasność
Prowadzimy działalność i komunikujemy się z klientami w jasny i nieskomplikowany sposób. Posiadamy proste, logiczne podejście do naszych produktów oraz usług i przekazujemy informacje na ich temat w zrozumiały sposób.