Kontakt

Autovista Polska
sp. z o.o.

ul. Grzybowska 2/29
00-131 Warszawa
Polska

NIP: 524-000-49-22
Regon: 012608130
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000029356
Kapitał zakładowy 100.000 zł

 
22 104 23 20
_
biuro@eurotax.pl

Autovista na świecie

 

 
 

  
Kontakt w sprawach technicznych: kalkulacja@eurotax.pl

Paweł Kaczorek, tel. 501-281-805, pawel.kaczorek@eurotax.pl
Adam Markiewicz, tel. 504-212-179, adam.markiewicz@eurotax.pl

Kontakt w sprawie wyceny wartości: redakcja@eurotax.pl

Kontakt w sprawie kalkulacji kosztów naprawy: kalkulacja@eurotax.pl

Kontakt w sprawach handlowych: sprzedaz@eurotax.pl