Polityka prywatności oraz Cookies

Ochrona prywatności w Grupie Autovista

Informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności dotyczą praktyk w zakresie ochrony prywatności stosowanych przez Autovista Group Limited z siedzibą przy Suite 1, 3rd Floor, 11-12 St James's Square, London SW1Y 4LB, Wielka Brytania oraz jej podmioty zależne i współzależne (określane dalej jako „Grupa Autovista” lub w pierwszej osobie liczby mnogiej).

Szanujemy Państwa prawo do prywatności i zobowiązujemy się przestrzegać obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych oraz gwarantujemy, że Państwa prywatność jest chroniona. Podchodzimy poważnie do naszych prawnych zobowiązań w tym zakresie, posiadamy wdrożone odpowiednie środki zabezpieczające Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, a naszym celem jest nieustanne zachowywanie przejrzystości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych („Dane osobowe” w myśl art. 4 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, „RODO”, określanych dalej jako „Dane osobowe”).

Niniejsza polityka prywatności ma na celu objaśnienie Państwa praw w odniesieniu
do posiadanych przez nas Państwa Danych osobowych oraz tego, w jaki sposób:

 1. Wykorzystujemy i chronimy te Dane osobowe;
 2. Mogą Państwo nakazać nam ograniczenie korzystania z Państwa Danych osobowych,
 3. Chronimy Państwa prywatność
 4. Możemy udostępnić Państwa Dane osobowe innym podmiotom.

1. Zakres niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności reguluje przetwarzanie przez Grupę Autovista Państwa Danych osobowych w odniesieniu do oferowanych przez nas produktów i usług. Prosimy mieć na uwadze, że udzielamy również licencji na nasze produkty i treści innym firmom, które mogą tworzyć własne strony internetowe, wydarzenia lub treści cyfrowe. W przypadku,
gdy korzystają Państwo z usług świadczonych przez inny podmiot, korzystanie z Państwa Danych osobowych będzie podlegało regulaminowi danego podmiotu określonemu w jego polityce prywatności, nie zaś Grupy Autovista. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres: dataprotection@autovistagroup.com

2. Gromadzenie i korzystanie z Danych osobowych

W wypadku przeglądania naszej strony internetowej jedyne Dane osobowe, jakie gromadzimy to Państwa adres IP. Z wyjątkiem tej informacji przeglądanie naszej strony internetowej odbywa się w sposób anonimowy, ponieważ nie gromadzimy żadnych innych Danych osobowych, dopóki nie zechcą Państwo zarejestrować się w celu korzystania z naszych produktów lub otrzymywania od nas informacji, takich jak newslettery. Wówczas prosimy o podanie Państwa imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz stanowiska. Gromadzimy również pewne podstawowe, anonimowe informacje techniczne, takie jak sekwencja kliknięć. Dane te są wykorzystywane do analizowania, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony internetowej i mogą być wykorzystywane do wysyłania spersonalizowanych kampanii marketingowych. Przed wysłaniem jakichkolwiek treści marketingowych poprosimy Państwa o wyrażenie na to zgody. W celach statystycznych agregujemy dane nieosobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, ale nie udostępniamy żadnych Państwa Danych osobowych stronom trzecim.

3. Rejestracja i korzystanie z Państwa Danych osobowych

Gdy rejestrują się Państwo na naszej stronie internetowej, korzystając z procesu rejestracyjnego, Państwa Dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) są gromadzone i przechowywane, abyśmy mogli wysyłać Państwo wybrane informacje. Jeżeli nie otrzymamy Państwa zgody, dane te nie będą udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to dozwolone lub wymagane przez prawo lub gdy stwierdzimy nadużycie lub niewłaściwe korzystanie ze strony internetowej. Jeżeli otrzymamy od Państwa zgodę na wykorzystanie Państwa Danych osobowych, dane te będą przetwarzane z najwyższym poszanowaniem dla Państwa prywatności. Oprócz wyżej wymienionych przypadków przetwarzamy wyłącznie Dane osobowe przekazane przez daną osobę i nie pozyskujemy Danych osobowych z publicznie dostępnych źródeł.

4. Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem naszej strony

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych gromadzonych w ramach korzystania
ze strony internetowej jest Państwa zgoda udzielona poprzez zaznaczenie pola wyboru w Email Preference Centre na naszej stronie internetowej (zob. pkt. 6). Mogą Państwo wycofać zgodę w każdej chwili za pośrednictwem przycisku rezygnacji z subskrypcji, poprzez wysłanie wiadomości na adres: dataprotection@autovistagroup.com lub poprzez wysłanie pisma na adres podany na dole niniejszej polityki prywatności.

5. Pliki cookie

Dla poprawnego funkcjonowania naszej strony internetowej niezbędne jest, aby Państwa przeglądarka akceptowała pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki (lub zapisy w pliku) przesyłane przez stronę internetową do Państwa przeglądarki, która może później przechowywać je na dysku twardym Państwa komputera. Pliki cookie, w tym analityczne pliki cookie osób trzecich, umożliwiają nam analizę ruchu na stronie oraz identyfikowanie najpopularniejszych obszarów naszej strony. Pliki cookie sprawiają również, że nasza strona internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkowników, ponieważ umożliwiają zapisanie danych rejestracyjnych lub haseł, dzięki czemu nie trzeba wpisywać ich ponownie przy każdej kolejnej wizycie na stronie.  Pliki cookie będą przechowywane na Państwa komputerze i wykorzystywane wyłącznie w wypadku wejścia na naszą stronę internetową. Niezależnie od powyższego nie mają Państwo obowiązku akceptowania plików cookie oraz powinni Państwo zapoznać się z informacjami dołączonymi do oprogramowania Państwa przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak ustawić swoją przeglądarkę, by powiadamiała Państwa, gdy otrzymują Państwo pliki cookie oraz aby mieli Państwo szansę podjęcia decyzji, czy je przyjąć, czy też odrzucić. Pliki cookie nie będą przekazywały nam żadnych informacji na Państwa temat innych niż te dotyczące korzystania z naszej strony internetowej.

Eloqua, platforma do automatyzacji marketingu, umieści ciasteczko na Państwa urządzeniu podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej. W tym czasie zobaczą Państwo powiadomienie o ciasteczkach na dole stronie internetowej z odnośnikiem do niniejszej Polityki prywatności. Są Państwo identyfikowani jako osoba odwiedzająca stronę internetową poprzez unikatowy identyfikator. Możemy wykorzystywać plik cookie Eloqua i Państwa adres IP, abyśmy mogli dokonać analizy sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszej strony internetowej, np. odwiedzana strona i czas na niej spędzony. Taki plik cookie nie zawiera żadnych Danych osobowych na Państwa temat. Ciasteczko przestanie działać po 2 latach, chyba że usuną je Państwo wcześniej przy użyciu ustawień Państwa przeglądarki.

6. Technologia śledzenia firmy Eloqua wykorzystywana w naszych mailach marketingowych

W celu spersonalizowania naszej komunikacji z Państwem załączamy odnośnik do Email Preference Centre w naszych mailach marketingowych i na stronach internetowych. Wykorzystujemy piksele śledzące w mailach marketingowych, jakie do Państwa wysyłamy. Wspierając ten wewnętrzny proces, Eloqua przetwarza dla nas piksele śledzące w anonimowy sposób i zapisuje unikatowy, anonimowy ID odbiorcy. Taki unikatowy, anonimowy ID odbiorcy jest nam udostępniany, abyśmy mogli monitorować akcje takie jak otwieranie, przekierowywanie lub klikanie na URL w naszych mailach. Wówczas jesteśmy w stanie poprawić działanie i skuteczność naszego marketingu.

Państwa zgoda na otrzymywanie od nas maili marketingowych obejmuje powyższe śledzenie newsletterów oraz poniższe łączenie danych, zob. sekcja 7. 

Jeśli nie chcą Państwo być śledzeni na podstawie maili marketingowych, prosimy o rezygnację ze wszystkich naszych maili marketingowych, korzystając w tym celu z naszego Email Preference Centre. Odnośnik do naszego Email Preference Centre znajdą Państwo we wszystkich mailach marketingowych od nas otrzymywanych.

7. Wykorzystywanie informacji z plików cookie oraz technologii śledzenia Eloqua  

Informacje uzyskane z wykorzystaniem pikseli śledzących opisanych powyżej w sekcji 6 mogą być łączone z informacjami przekazywanymi przez Państwa, jak opisano powyżej w sekcji 3 oraz informacjami o Państwa przeglądaniu uzyskanymi z wykorzystaniem plików cookie, jak opisano powyżej w sekcji 5.  Pozwala nam to ulepszyć nasz marketing i lepiej dopasować do Państwa potrzeb, a także personalizować Państwa doświadczenie użytkownika na naszej stronie internetowej.

8. Aktualizacje

Jako odbiorcy maili marketingowych Grupy Autovista i/lub biuletynu „Daily Brief” mogą Państwo od czasu do czasu otrzymywać dodatkowe powiadomienia i wiadomości dotyczące innych usług świadczonych przez nas lub nasze spółki zależne i współzależne. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę na otrzymywanie takich powiadomień poprzez zaktualizowanie swoich preferencji. Należy skorzystać z odnośnika do Email Preference Centre, który będzie znajdował się na stronie każdego maila marketingowego i „Daily Brief”, jaki Państwo otrzymają.

9. Aktualizacja Państwa danych

Jeżeli jakiekolwiek Dane osobowe, które nam Państwo przekazali uległy zmianie, na przykład jeżeli zmienili Państwo swój adres e-mail lub chcą Państwo usunąć swoje dane, prosimy o poinformowanie nas o tym, przesyłając wiadomość na adres dataprotection@autovistagroup.com.

10. Przetwarzanie Danych osobowych przez Grupę Autovista

W Polsce Grupa Autovista operuje jako Autovista Polska Spółka z o.o., Autovista Polska Spółka z o.o. przetwarza Dane osobowe w Polsce, a pozostałe spółki zależne Grupy Autovista przetwarzają Dane osobowe w pozostałych państwach UE. Poniżej przedstawiamy obszerny opis sposobu, w jaki przetwarzamy Dane osobowe jako Administrator danych. Jeśli chcą Państwo dokładnie zrozumieć, w jaki sposób przetwarzamy Państwa Dane osobowe, oprócz zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności mogą Państwo odnieść się do jakichkolwiek osobistych komunikatów, które Państwo od nas otrzymali lub skontaktować się z nami na adres dataprotection@autovistagroup.com.

11. Powody / cele przetwarzania Danych osobowych

Przetwarzamy Dane osobowe, abyśmy mogli promować nasze towary i usługi, a także prowadzić nasze księgi rachunkowe i rejestry.

12. Rodzaje / klasy przetwarzanych Danych osobowych

Przetwarzamy Dane osobowe związane z powodami / celami określonymi w punkcie 10 powyżej. Są to między innymi:

 • Dane osobowe
 • Dane finansowe
 • Dane dotyczące dostarczanych towarów i usług

13. Kto możemy udostępniać Państwa Dane osobowe

W przypadkach, gdy jest to niezbędne lub wymagane, zawsze zgodnie z obowiązującym prawodawstwem w zakresie ochrony danych, możemy udostępniać przetwarzane przez nas Dane osobowe:

 • Instytucjom administracji państwowej
 • Agencjom informacji kredytowej
 • Dostawcom i usługodawcom
 • Firmom windykacyjnym i agencjom poszukiwawczym
 • Organizacjom finansowym
 • Organom ścigania lub innym organom dochodzeniowym
 • Audytorom

14. Przekazywanie

W stosownych przypadkach Dane osobowe mogą być przekazywane do państw lub terytoriów na całym świecie przy zachowaniu pełnej zgodności z obowiązującym prawodawstwem w zakresie ochrony danych. Powyższe będzie miało miejsce wyłącznie w przypadkach, gdy:

 • Komisja Europejska zdecydowała, że państwo trzecie jest w stanie zagwarantować odpowiedni stopień ochrony;
 • strona trzecia otrzymująca Dane osobowe zapewniła nam odpowiednie zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez organ regulacyjny;
 • przestrzegamy kodeksu postępowania zatwierdzonego przez organ nadzorczy;
 • posiadamy certyfikację otrzymaną w ramach zatwierdzonego mechanizmu, jak przewidziano w obowiązującym prawodawstwie w zakresie ochrony danych; lub
 • zaakceptowaliśmy klauzule umowne zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy.

15. Państwa prawa

RODO zapewnia osobom fizycznym większą kontrolę nad sposobem przetwarzania Danych osobowych przez organizacje oraz szereg praw związanych z wykorzystywaniem Danych osobowych, w tym:

 • Prawo do bycia poinformowanym
 • Prawo dostępu
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do usunięcia
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Prawa dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące praw przysługujących Państwu z tytułu RODO, prosimy o skontaktowanie się z nami na adres dataprotection@autovistagroup.com.

16. Przechowywanie Danych osobowych

Jeżeli nie jest to wymagane przepisami ustawowymi lub wykonawczymi, nie będziemy przechowywali Danych osobowych dotyczących naszych klientów dłużej niż przez trzy lata od ostatniego kontaktu z daną osobą lub od wygaśnięcia umowy z pracodawcą danej osoby.

17. Zgoda i zmiany

Korzystając z niniejszej strony internetowej, akceptują Państwo niniejszą politykę prywatności. Jeżeli nie akceptują Państwo niniejszej polityki prywatności, prosimy o niekorzystanie z naszej strony internetowej.  Jeżeli wprowadzimy istotną zmianę w naszej polityce prywatności, opublikujemy zmiany na naszej stronie internetowej, aby Państwo zawsze wiedzieli, jakie Dane osobowe gromadzimy oraz w jaki sposób z nich korzystamy. Dalsze korzystanie z niniejszej strony internatowej będzie oznaczało Państwa akceptację każdej takiej zmiany. 

18. Osoba do kontaktu w sprawie ochrony danych

Naszą osobą do kontaktu w sprawie ochrony danych jest Christopher Angel. W przypadku pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości na adres: dataprotection@autovistagroup.com.

Jeżeli nie są Państwo usatysfakcjonowani odpowiedzą otrzymaną od osoby do kontaktu w sprawie ochrony danych, mają Państwo prawo wnieść skargę do regionalnego organu nadzoru.

19. Kontakt 

Czekamy na Państwa opinie na temat naszej strony internetowej oraz polityki prywatności.

W przypadku pytań lub uwag prosimy o przesłanie wiadomości na adres dataprotection@autovistagroup.com lub skontaktowanie się z nami pod adresem:

Autovista Polska Spółka z o.o.
ul. Grzybowska 2/29
00-131 Warszawa

20. Data ostatniej aktualizacji

Ostatnia aktualizacja niniejszej polityki prywatności została dokonana w lipcu 2020 roku.