TruckForecast

TruckForecast

Narzędzie do wyznaczania wartości rezydualnej ciężarówek.

Aplikacja umożliwia prognozowanie przyszłej wartości ciągników siodłowych przeznaczonych do transportu międzynarodowego. Jest jedynym narzędziem dostępnym na rynku, które symuluje wartość rezydualną ciężarówek. Baza danych zawiera wszystkie aktualnie dostępne wersje ciągników siodłowych. Unikalna metoda statystyczna pozwala wyznaczać wartości rezydualne niezależnie od bieżącej i przyszłej sytuacji ekonomicznej, zapewniając bezpieczny poziom RV z punktu widzenia wahań koniunktury. Program umożliwia wyznaczanie przyszłych wartości wyłącznie dla nowych pojazdów.
  • unikalne rozwiązanie wspierające finansowanie ciągników siodłowych
  • prosty i przejrzysty interfejs użytkownika
  • zdefiniowane korekty odnośnie wyposażenia dodatkowego i braków w wyposażeniu podstawowym
  • podgląd wartości kwotowych RV i procentowych (po wprowadzeniu ceny nowego pojazdu)
  • prognozy od 12 do 60 miesięcy
  • aktualizacja 4 razy do roku
  • wymaga aplikacji Excel
  • produkt dostępny tylko w abonamencie

W celu zamówienia produktu skontaktuj się z nami:

Kontakt