Kontakt

Adres firmy
EurotaxGlass's Polska Sp. z o.o.
ul. Janczarów 4
02-960 Warszawa
tel. 22 858-21-75
fax 22 651-73-81

Dział Sprzedaży
sprzedaż produktów
sprzedaz@eurotax.pl

Dział Badania Rynku
produkty do wyceny wartości pojazdów używanych i wyznaczania wartości rezydualnych
redakcja@eurotax.pl

Dział Rozwoju i Wdrożeń

produkty do kosztorysowania napraw i pomoc techniczna
kalkulacja@eurotax.pl