Article Type: insight

Czym są wartości rezydualne samochodów? 

Czym jest wartość rezydualna? Tom Geggus, zastępca redaktora naczelnego Autovista 24, wyjaśnia terminologię, a także omawia różne rodzaje wartości rezydualnej pojazdów oraz metody jej obliczania. 

Transkrypcja – Czym są wartości rezydualne samochodów? 

Nazywam się Tom Geggus i jestem zastępcą redaktora naczelnego Autovista24. Chcę Ci przedstawić przydatną definicję wartości rezydualnej. Mówiąc najprościej, jest to wartość pojazdu po upływie określonego czasu i po osiągnięciu odpowiedniego przebiegu, przy czym kombinacje wieku samochodu i jego przebiegu mogą być dowolne. Liczba scenariuszy, które można zastosować w odniesieniu do danego pojazdu, jest praktycznie nieograniczona. 

Witryna Autovista Group zajmująca się m.in. analizą wartości rezydualnych pojazdów wykorzystuje standardowy scenariusz 36 miesięcy i 60 tysięcy kilometrów albo 40 tysięcy mil w Wielkiej Brytanii. Wartość rezydualną samochodu można rozumieć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wartość bezwzględna, czyli to, ile dany pojazd jest wart po osiągnięciu określonego wieku i przebiegu. Drugi sposób rozumienia wartości rezydualnej samochodu to wartość jego zatrzymania wyrażona w procentach. Inaczej mówiąc, jest to wartość odsprzedaży pojazdu przedstawiona jako procent nowej ceny. To coś innego niż amortyzacja, która określa, ile dany pojazd stracił na wartości. 

Weźmy przykładowy samochód, który właśnie przyjechał do salonu i jest wart 50 tysięcy euro. Chcemy poznać jego prognozowaną wartość rezydualną. Aby obliczyć, ile będzie wart za 36 miesięcy po przejechaniu 60 tysięcy kilometrów, możemy sprawdzić, jak mniej więcej kształtowały się ceny innych modeli. Dzięki temu będziemy mogli sformułować prognozę mówiącą, że po spełnieniu warunków naszego standardowego scenariusza pojazd będzie wart 20 tysięcy euro. Gdybyśmy chcieli wyrazić to w procentach, wartość zatrzymania wyniosłaby 40 procent, a ci z was, którzy są dobrzy z matematyki, szybko obliczą, że amortyzacja wyniesie 60 procent, ponieważ samochód straci na wartości 30 tysięcy euro. 

A teraz przejdźmy do części z samochodami używanymi. Znaleźliśmy taki sam model, tyle że trzyletni. Korzystając z powyższej metody, możemy obliczyć jego aktualną wartość rezydualną. Obecnie można określać wartości rezydualne dla wszystkich rodzajów pojazdów, a agregaty rynkowe są obliczane według segmentu, marki i rodzaju paliwa w całym kraju. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do autovistaintelligence.com

Ta treść została dostarczona przez Autovista24.

Uwaga: ten artykuł jest tłumaczeniem oryginału opublikowanego w języku angielskim na stronie Autovista24 i dlatego może zawierać drobne błędy gramatyczne. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niespójności pomiędzy tłumaczeniem a wersją angielską, zawsze obowiązuje wersja angielska.