EV Volumes dla Administracji publicznej

Dowiedz się, jakie czynniki zwiększają popyt na pojazdy elektryczne i dostosuj/or kształtuj przepisy.

Dowiedz się więcej

Jak dane EV Volumes pomagają w sektorze Administracji publicznej?

Nasze dane zasilają instytucje rządowe, a także pomagają w rozwoju usług publicznych. Korzystaj z bazy EV Volumes, aby wiedzieć, jak rozwija się rynek pojazdów elektrycznych i powiązanych z nim technologii.  Dzięki temu możesz wspierać przyszłe inwestycje i zachęcać do innowacyjności w swoim  sektorze.

Dowiedz się więcej o EV Volumes

Oto jak baza danych EV Volumes może pomóc w tworzeniu strategii mających na celu popularyzację pojazdów elektrycznych na rynku.

Popraw publiczną infrastrukturę ładowania

Śledź i porównuj krajowej i zagraniczne infrastruktury ładowania dla różnych typów złączy, aby określić atrakcyjność poszczególnych rynków pod względem infrastruktury. Dane EV Volumes ułatwią Ci ulepszenie publicznych stacji ładowania i przyspieszenie popularyzacji pojazdów elektrycznych w kraju w ramach ustalonego budżetu.

Osiągaj obrane cele związane z rozpowszechnieniem pojazdów elektrycznych

Korzystaj z danych EV Volumes w celu śledzienia postepów w kwestii udziału w rynku dla poszczególnych segmentów pojazdów elektrycznych w wybranym kraju. Dane można filtrować według krajów, aby dowiedzieć się, jak radzą sobie władze innych państw, a następnie na tej podstawie przedefiniować własne strategie i skupić się na tych segmentach, które osiągają lepsze wyniki.

Proszę o kontakt w sprawie oferty EV Volumes

* Pole wymagane


Informujemy, iż produkty i usługi oferujemy wyłącznie klientom biznesowym. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą i przedstawi ofertę Eurotax. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO zgodnie z Polityką Prywatności Grupy Autovista.