Bazy Danych & APIs

Wszystkie potrzebne dane dostępne 24/7.

Jak możemy Ci pomóc

Korzystaj z wiodących w branży danych, aby chronić przyszłość swojej firmy.

Jako wiodący ekspert w dziedzinie wyceny pojazdów, Eurotax zapewnia wszystkie dane dotyczące kosztów, specyfikacji i napraw, jakich możesz potrzebować w procesie zarządzania całym cyklu życia pojazdu.
Bazy danych, programy i aplikacje Eurotax wykorzystują dane pochodzące z zaufanych zewnętrznych źródeł, starannie weryfikowane przez naszych ekspertów. Nasze rozwiązania czynią prostym to, co skomplikowane, ułatwiając Ci podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych.

Dane integracyjne do Twojej własnej bazy danych

Jeśli korzystasz z bazy danych pojazdów, która akceptuje kody pojazdów innych firm:
  • skorzystaj z kodów Eurotax, aby uzyskać dostęp do naszej szerokiej gamy usług (konfiguratorów, systemów ofert firm leasingowych i sprzedażowych firm ubezpieczeniowych),
  • wybierz sposób, w jaki dane są dostarczane do Twoich systemów,
  • unikaj kosztów związanych z budowaniem własnych baz danych, opierając się na naszych ustandaryzowanych danych identyfikacyjnych budowanych według jednego, europejskiego standardu.

Proszę o kontakt w sprawie oferty Eurotax

Informujemy, że świadczymy jedynie usługi abonamentowe. Nie realizujemy pojedynczych wycen zlecanych przez osoby prywatne.

* Pole wymagane


Informujemy, iż produkty i usługi oferujemy wyłącznie klientom biznesowym. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą i przedstawi ofertę Eurotax. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO zgodnie z Polityką Prywatności Grupy Autovista.

Rozwiązania Eurotax

Identyfikacja i specyfikacja
Nasze kompleksowe bazy danych pomagają zidentyfikować każdy oferowany w Europie pojazd, a wszystko to za pomocą jednego, unikalnego kodu pojazdu w bazie danych (kod EC – Eurotax Code). Kod EC ułatwia wybór i jednocześnie gwarantuje jednoznaczną identyfikację.
Wycena i wartoci rezydualne
Wykorzystaj precyzyjne dane Eurotax – w tym wycenę wartości i prognozowanie wartości rezydualnej – do optymalizacji strategii sprzedaży.
Serwisowanie i Kalkulacja szkód
Wykorzystaj dane Eurotax, aby przyspieszyć procesy identyfikacji, wyceny, szacowania kosztów naprawy i serwisowania, eliminując ryzyko kosztownych błędów.

Może Cię to również zainteresować

EV Volumes

Specjalistyczne dane i wiarygodne prognozy dotyczące pojazdów elektrycznych.

Kalkulacja PRO

Łatwo, szybko i precyzyjnie oblicz koszt naprawy pojazdów.

Wycena PRO

Skutecznie wyceniaj i sprzedawaj pojazdy.