Prognozuj na bieżąco wartość swojej oferty, uzyskując wiarygodne wyniki

Ustaw pozycję ryzyka związanego z pojazdami i zarządzaj nią przez cały czas trwania umowy leasingowej.

Więcej informacji


Dokładne prognozy

Ustalaj pozycje ryzyka na początku każdej umowy, aby unikać kosztownych niespodzianek.

Łatwe powtórne prognozy

Oceniaj i koryguj z dowolnego miejsca wartości końcowe umów — z uwzględnieniem wyposażenia opcjonalnego.

Precyzyjne wyceny

Uzyskaj dostęp do aktualnych wycen rynkowych pod koniec obowiązywania umów, aby podejmować korzystne decyzje w zakresie remarketingu.

Prognozowanie API

Ustalaj realistyczne wartości rezydualne na początku umowy w oparciu o precyzyjne prognozy, aby uzyskać większą marżę i zmniejszyć ryzyko finansowe związane z flotą:

  • Nowe samochody – Do sześciu lat lub 400 000 km przebiegu
  • Samochody używane – Do sześciu lat. Przy maksymalnym wieku pojazdu do 10 lat lub 400 000 km przebiegu
  • Nowe lekkie pojazdy użytkowe – Do sześciu lat lub 560 000 km przebiegu
  • Używane lekkie pojazdy użytkowe – Do sześciu lat. Przy maksymalnym wieku do 10 lat lub 560 000 km przebiegu.

Przegląd

  • Niezależne i weryfikowalne narzędzie analizy porównawczej do dokładnego przewidywania wartości rezydualnych.
  • Starannie uporządkowane przez najlepszych ekspertów z branży motoryzacyjnej – od analityków danych po redaktorów.
  • Pojedyncza, intuicyjna platforma. W pełni zintegrowane rozwiązanie do wyceny i prognozowania.

Więcej informacji

Zbiorcze dane w ramach powtórnej prognozy

Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji w każdej chwili i z dowolnego urządzenia z wykorzystaniem wiodących danych branżowych w celu identyfikacji, analizy i zarządzania potencjalnym ryzykiem na każdym etapie.

  • Dokładne wyceny uwzględniające amortyzację oryginalnych opcjonalnych dodatków
  • Ustawianie parametrów amortyzacji wyposażenia specjalnego – na przykład pod kątem zbywalności – indywidualnie i zgodnie z rynkiem
  • Generowanie aktualnych wycen i prognoz, aby zachować zgodność

Więcej informacji


Dlaczego specjaliści w dziedzinie prognoz ufają naszym danym?

Porównujemy nasze dane z lokalnymi wskaźnikami rynkowymi, takimi jak inflacja, niedobory podaży i regulacje, co pozwala nam uzyskać wiarygodne wyceny i dane prognostyczne.

Dowiedz się, co jeszcze sprawia, że Autovista jest właściwym wyborem z punktu widzenia specjalistów w dziedzinie prognoz.


Tak, proszę o rejestrację na bezpłatny okres próbny

Informujemy, że świadczymy jedynie usługi abonamentowe. Nie realizujemy pojedynczych wycen zlecanych przez osoby prywatne.

* Pole wymagane


Informujemy, iż produkty i usługi oferujemy wyłącznie klientom biznesowym. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą i przedstawi ofertę Eurotax. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO zgodnie z Polityką Prywatności Grupy Autovista.

Jak wykorzystywane są dane Eurotax

Flota

Operatorom flot zawsze zależy na pozyskiwaniu pojazdów o wysokiej wartości rezydualnej – zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i procentowym. Ma to zapewnić, że są to pojazdy z dużym potencjałem odsprzedaży, co pozwala im utrzymywać zdrowy model biznesowy.

Forecast to niezależne, weryfikowalne narzędzie do benchmarkingu, które umożliwia operatorom flot prawidłowe prognozowanie wartości i dobór najbardziej opłacalnych pojazdów flotowych. Operatorzy flot mogą również wiarygodnie prognozować wartości przy wyłączaniu pojazdów z floty, aby zwiększać ich wartość odsprzedaży.

Leasing

Firmy leasingowe i wypożyczające samochody muszą ustalać konkurencyjne stawki, aby nie narażać się na ryzyko finansowe. Podobnie jak operatorzy flot, także firmy leasingowe poszukują pojazdów, które utrzymują wysoką wartość rezydualną przez cały okres trwania umowy.

Firmy leasingowe i wypożyczające samochody mogą wykorzystywać Forecast do sprawdzania, jak będzie kształtować się wartość rezydualna pojazdów, aby podejmować korzystniejsze decyzje zakupowe, zapewniać sobie przewagę na bardzo zmiennym rynku i zachowywać konkurencyjność.

Usługi finansowe

Dostawcy usług finansowych muszą zawsze starannie przygotowywać ofertę finansowania (PCP/PCH), aby uniknąć niekorzystnej sytuacji w chwili zakończenia leasingu.

Forecast to narzędzie o szerokim zakresie i dużej dokładności, które może pomagać firmom świadczącym usługi finansowe w podejmowaniu bardziej przemyślanych decyzji w zakresie oceny ryzyka. Może im pomagać uniknąć potencjalnych pułapek finansowych, które wynikają z niestabilności rynku i innych czynników.

 

Może Cię to również zainteresować

Car Cost Expert

Spraw aby całkowity koszt posiadania (TCO) był konkurencyjny i atrakcyjny dla klientów.

Car to Market

Consulting, który poprawi wartości rezydualne nowych samochodów.

Compare

Kupuj, monitoruj i sprzedawaj pojazdy w bardziej konkurencyjny sposób, korzystając z zaufanych danych.

Residual Value Monitor

Poznaj trendy, analizuj i porównuj własne oferty z ofertami konkurencji, w kraju, i za granicą.

Re-forecast

Wyceń flotę pojazdów jednym kliknięciem dzięki usłudze Reforecast Online.