Sześć zalet monitorowania wartości rezydualnych

Monitorowanie wartości rezydualnych przynosi całą gamę korzyści każdemu przedstawicielowi branży motoryzacyjnej – od skutecznego zarządzania ryzykiem po optymalizację wyników handlowych nowych modeli.

Korzyści monitorowania wartości rezydualnych

1. Możliwość stworzenia modeli pojazdów osobowych i dostawczych, które będą atrakcyjne dla klientów biznesowych i detalicznych

Znajomość czynników wpływających na wartość rezydualną ułatwi Ci pozycjonowanie nowego modelu, który chcesz wprowadzić na rynek.

Lepiej zrozumiesz działania podejmowane przez konkurencję, dzięki czemu łatwiej Ci będzie się od niej odróżnić. Rozległa baza danych dostarczy Ci informacji potrzebnych do tego, aby zademonstrować klientom flotowym, dlaczego Twój model jest lepszy od tego, co oferuje konkurencja.

2. Zrozumienie wpływu różnych parametrów na wartości rezydualne

Poszczególne marki i modele pojazdów amortyzują się w różnym tempie. Istnieje też wiele innych czynników, które wpływają na wartość rezydualną, takich jak parametry wyposażenia, harmonogram serwisowania itd. Dzięki naszemu narzędziu możesz sprawdzić, w jaki sposób dodanie określonych cech do specyfikacji pojazdu wpływa na jego wartość rezydualną.

Dla producentów oryginalnego wyposażenia jest to cenne źródło wiedzy na temat tego, jak specyfikować pojazdy tak, aby były one możliwie najatrakcyjniejsze dla nabywców flotowych i dealerów. Z kolei kierownicy flot mają możliwość wybrania pojazdów o takich parametrach, które pomogą im osiągnąć maksymalną wartość w chwili ich sprzedaży.

3. Możliwość stworzenia strategii cenowej

Dzięki szczegółowym informacjom na temat rynku, które są dostępne za pomocą naszego narzędzia do określania wartości rezydualnej, producenci pojazdów i dystrybutorzy mogą oferować pojazdy w naprawdę konkurencyjnych cenach.

Producenci oryginalnego wyposażenia mogą określić, na jakim poziomie specyfikacji pojazdy mają być wyposażone, aby były w stanie pokonać konkurencję w swojej klasie. Natomiast dealerzy mogą oferować atrakcyjniejsze ceny, które zminimalizują potrzebę udzielania rabatów w przyszłości.

4. Wiedza, jaką grupę pojazdów kupić do swojej floty

Nasze narzędzie do określania wartości rezydualnej pomaga kierownikom flot określić całkowitą wartość w całym cyklu życia pojazdów, których kupno zlecają.

Szczegółowa wiedza ma temat tego, jaką wartość będą miały dane pojazdy w momencie usunięcia ich z floty, pozwala nabywcy na wybranie takich pojazdów, które będą najlepsze z perspektywy dostępnego budżetu, a jednocześnie zadowolą pracowników firmy.

Kierownik floty, który potrafi oszczędzić pieniądze swojej firmy i (lub) nabyć pojazdy o lepszych parametrach lub bardziej luksusowe niż oczekiwano, może bardzo zyskać w oczach swojego pracodawcy.

5. Wiedza, kiedy usunąć pojazdy z floty – i gdzie to zrobić

Operatorzy flot działający na różnych rynkach często mogą uzyskać lepsze zwroty ze sprzedaży swojej floty poprzez sprzedanie samochodów poza rynkiem krajowym. Dzięki naszym danym mogą mieć pewność, że nie tracą takich okazji.

Wyobraźmy sobie przykładową firmę flotową X, która sprzedaje większość pojazdów ze swojej hiszpańskiej floty w Niemczech, ponieważ tam może uzyskać wyższy zwrot. Nasze narzędzie pokazuje jednak, że gdyby firma ta sprzedała niektóre segmenty swojej floty we Francji, osiągnęłaby zwrot wyższy o około 5%.

Firma flotowa X pozbywa się 10 tysięcy pojazdów rocznie przy średniej wartości rezydualnej pojazdu na poziomie 15 tysięcy euro. Gdyby jednak sprzedała 15% swojej floty we Francji (przy wartości rezydualnej wynoszącej 750 euro więcej na pojazd), mogłaby zarobić dodatkowe 1 125 tysięcy euro rocznie.

Inwestując 145 tysięcy euro we Francji, firma mogłaby uzyskać zwrot z inwestycji na poziomie 7,75 euro za każde wydane euro. Jest to znaczący zwrot na poziomie 676%.

Jeśli zaś chodzi o to, kiedy usunąć pojazdy z floty, nasze narzędzie może pomóc właścicielom flot w określeniu ryzyka związanego ze sprzedażą poprzez śledzenie informacji o trendach i odpowiednie dostosowywanie portfela.

Jeżeli na przykład dane pokazują, że rynek pojazdów z silnikiem Diesla kurczy się z roku na rok o określony wskaźnik, można ograniczyć straty, zmniejszając udział pojazdów z tym silnikiem w swoim portfelu i przechodząc na benzynę albo inny rodzaj paliwa.

6. Zarządzanie ryzykiem

Zrozumienie wartości rezydualnych jest kluczowe do zrozumienia ryzyka, jakie podejmuje każdy podmiot w łańcuchu dostaw samochodów.

Jeżeli inwestor lub zespół zarządzający chce wykupić firmę, szczegółowe zrozumienie wartości floty biznesowej tego przedsiębiorstwa może mu pomóc zająć bardziej realistyczne stanowisko wobec tego elementu majątku.

Producenci oryginalnego wyposażenia mogą wykorzystać wiedzę o wartościach rezydualnych do tego, aby zachęcić dealerów do oferowania bardziej konkurencyjnych cen z korzyścią dla wszystkich graczy, zamiast ograniczać się do udzielania rabatów, które mogą doprowadzić do spadku wartości rynkowych.

 

Kierownicy flot mogą używać naszego narzędzia do regularnego śledzenia wartości rezydualnych dla każdego serwisowanego przez nich pojazdu, aby mieć pewność, że nie ponoszą zbyt wysokich opłat, i na bieżąco dostosowywać te wartości w ramach cyklu życia floty.  Regularne śledzenie i prognozowanie wartości floty ułatwi im zarządzanie ryzykiem teraz i w przyszłości.

Dzięki bardziej szczegółowemu i dogłębnemu zrozumieniu wartości rezydualnej pojazdu usługodawcy finansowi mogą zaoferować swoim klientom najlepszą możliwą ofertę finansową, uwalniając ich jednocześnie od ryzyka. Ponadto usługodawcy finansowi, którzy muszą składać do Brytyjskiego Urzędu Regulacji Rynków Finansowych (FSA) sprawozdania dotyczące poziomu ryzyka w swoich portfelach, mogą wykorzystać wartości rezydualne do uzasadnienia swojej strategii w zakresie ryzyka.


Jak możemy pomóc w monitorowaniu wartości rezydualnej

Residual Value Monitor został zaprojektowany, aby wspomagać monitorowanie i śledzenie wartości RV samochodów w Twojej  flocie.

Poznaj Residual Value Monitor