Kalkulacja szkód i zarządzanie procesem naprawy

Kalkulacja szkód i zarządzanie procesem naprawy

Nowoczesne produkty wspomagające na każdym etapie proces kalkulacji szkód i ich naprawy.

Nasze narzędzia do kalkulacji szkód pomagają zarządzać procesem naprawy. Dokładne oszacowanie wartości oraz skrócenie czasu naprawy ma kolosalny wpływ na koszt całego procesu. Dlatego Eurotax oferuje rozwiązania pozwalające efektywnie obliczać koszty naprawy, z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi graficznych i aktualnych baz danych części. Pomaga to sprawnie zarządzać procesem likwidacji, a także częściowo go zautomatyzować.

Nasze narzędzia do kalkulacji szkód i zarządzania procesem naprawy są powszechnie akceptowane i mogą być oferowane jako systemy niezależne lub całkowicie zintegrowane z rozwiązaniami klientów.