Kalkulacja on-line

Kalkulacja on-line (ERE-online)

Szybki system kalkulacji szkód.

ERE-online to prosty i wygodny sposób wykonywania kalkulacji szkód, bez potrzeby instalowania oprogramowania na swoim komputerze i pamiętania o aktualizacjach. Wystarczy dostęp do internetu. Za pomocą aplikacji można dokonać kalkulacji, wydrukować ją lub zachować. ERE on-line to idealne rozwiązanie dla każdego, kto nie potrzebuje regularnego dostępu do systemu kalkulacyjnego, ponieważ nie jest on ograniczony czasowo. Jeden abonament pozwala również dokonywać wycen wartości rynkowych pojazdów. Eliminuje to potrzebę powtórnej identyfikacji samochodu i umożliwia, w razie potrzeby, skorzystanie z dodatkowej funkcjonalności. Dowiedz się więcej o wycenie on-line.

ERE-online to odpowiednik modułu kalkulacyjnego w programie Kalkulacja PRO, powszechnie używanego i akceptowanego przez firmy ubezpieczeniowe w Polsce. Wersje on- i off-line różnią sie nieznacznie tylko wielkością bazy danych pojazdów. Poza tym wszystkie rozwiązania funkcjonalne są identyczne.

  • wygoda obsługi
  • jeden abonament zapewnia dostęp do kalkulacji napraw oraz wyceny wartości
  • dostęp nieograniczony czasowo
  • pełna funkcjonalność wersji off-line (modułu ERE)
  • samochód-demo umożliwiający zapoznanie się z systemem przed wykupieniem abonamentu
  • dostęp tylko po wykupieniu abonamentu (minimum 10 wycen / 5 kalkulacji)

Przejdź do kalkulacji on-line lub skontaktuj się z nami:

Kontakt