System EurotaxAudyt

System EurotaxAudyt

Usługa weryfikacji teczki szkodowej.

EurotaxAudyt jest usługą kontrolującą zawartość paczki zlecenia, która jest do niego przesyłana. EurotaxAudyt odczytuje zawartość dokumentów znajdujących się w zleceniu, a także strukturę paczki zlecenia (ilości plików, ich rodzaj, nazwy itp.). W oparciu o odczytane ze zlecenia parametry oraz zdefiniowane wartości EurotaxAudyt weryfikuje poprawność wyliczeń (np. koszt naprawy, stawki, rabaty, autoryzacje) i zwraca wynik audytu informując użytkownika, które reguły zostały złamane.

Standardowo EurotaxAudyt zintegrowany jest z procesem PKS, pracując między stronami tego procesu, jednakże może działąć również jako usługa niezależna lub zintegrowana z dowolnym innym systemem komunikacyjnym/likwidacyjnym.

  • automatyzacja kontroli kosztorysów i innych wyliczeń
  • zwiększenie efektywności ręcznych weryfikacji kosztorysów i innych wyliczeń
  • redukcja kosztów operacyjnych w procesie likwidacji szkody
  • możliwość kontroli wszystkich aspektów wyliczeń oraz dowolnej konfiguracji sprawdzanych reguł w zależności od parametrów szkody
  • czytanie wydruków z różnych systemów eksperckich
  • tworzenie dostosowanych do potrzeb klienta raportów statystycznych na podstawie przesłanych wyliczeń
  • pracuje zintegrowany z systemem klienta lub jako osobna usługa
  • wymaga dostępu do Internetu

W celu zamówienia produktu skontaktuj się z nami:

Kontakt: