Prognozowanie wartości rezydualnych i TCO

Prognozowanie wartości rezydualnych i TCO

Narzędzia do obliczania wiarygodnych wartości rezydualnych oraz określania całkowitych kosztów użytkowania pojazdów.

Monitorowanie wartości rezydualnych samochodów (RV) ma kluczowe znaczenie dla zarządzania ryzykiem i kosztami ich użytkowania. Produkty Eurotax do wyznaczania wartości RV to przejrzyste narzędzia, które ułatwią pracę zarówno firmom flotowym, jak i wszystkim pozostałym zainteresowanym przyszłymi wartościami pojazdów. Narzędzia te pozwalają aktywnie zarządzać ryzykiem posiadania samochodu w czasie, które ma kluczowe znaczenie dla całkowitych kosztów użytkowania (TCO). Eurotax dostarcza także własne analizy TCO, prezentujące niezależny pogląd na ten temat.