Fleet & Finance

Prawidłowa identyfikacja, wycena oraz prognoza przyszłej wartości pojazdu są niezbędne do zarządzania ryzkiem i kosztami użytkowania samochodu. Eurotax oferuje narzędzia, które wspomogą proces aktywnego zarządzania ryzykiem, zarówno firmom flotowym, jak i pozostałym zainteresowanym tym tematem. Nasze rozwiązania gwarantują dostęp do aktualnych i powszechnie akceptowanych danych. Mogą być stosowane niezależnie lub zintegrowane z wewnętrznymi systemami klienta. Narzędzia te pozwalają aktywnie zarządzać ryzykiem posiadania samochodu w czasie, które ma kluczowe znaczenie dla całkowitych kosztów użytkowania (TCO). Eurotax dostarcza także własne analizy TCO, prezentujące niezależny pogląd na ten temat.

Produkty przeznaczone dla branży Fleet & Finance