Rozwiązania IT

Wysokiej jakości dane dotyczące nowych i używanych samochodów mogą być użyteczne przy tworzeniu własnych produktów. Bazy danych Eurotax zapewniają dostęp do parametrów identyfikacyjnych i technicznych samochodów, ich wyposażenia seryjnego i dealerskiego, a także notowań pojazdów używanych i wartości rezydualnych. Mogą być dostarczane w postaci gotowych rozwiązań, działających niezależnie, lub ściśle zintegrowanych z systemami klienta, uwzględniając specyficzne wymagania. Modułowa konstrukcja baz danych umożliwia ich łatwe dostosowanie do konkretnych wymagań. Oferowane rozwiązania mogą być wykorzystane zarówno w systemach off-line, jak i on-line.

Produkty dla branży IT