Moduł EurotaxRepairEstimate (ERE)

Moduł EurotaxRepairEstimate (ERE)

Kosztorysowanie napraw samochodów.

Moduł ERE rozszerza funkcjonalność programu Carwert o możliwość kosztorysowania szkód samochodowych. Jest standardem branżowym w wycenie szkód komunikacyjnych, używanym przez większość firm ubezpieczeniowych w Polsce. W najnowszej wersji (ERE G2G) program oferuje jeszcze bardziej intuicyjny interfejs oraz dokładnie opracowane graficznie modele kalkulacyjne.

  • oszczędność czasu dzięki integracji z wyceną pojazdu w programie Carwert
  • łatwość korzystania dzięki intuicyjnemu interfejsowi
  • efektywność kosztowa dzięki licencji bez limitu kalkulacji
  • dokładne odwzorowanie pojazdu w modelu kalkualcyjnym
  • moduł niezależny od pozostałych
  • nie wymaga dostępu do Internetu
  • miesięczna aktualizacja danych
  • dostępny w abonamencie kwartalnym, półrocznym lub rocznym

Skontaktuj się z nami:

Kontakt